De Sustainable Development Goals zijn letterlijk vertaald de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Deze zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties in New York en ondertekend door staatshoofden en overheidsvertegenwoordigers. Het is het doel om in 2030 te leven in een wereld die duurzamer is dan vandaag de dag. Simpelweg moeten deze 17 doelen een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. (www.sdgnederland.nl)

Young Focus en de SDG’s
We vinden het belangrijk bij te dragen aan de duurzame doelen op weg naar een duurzamere en betere wereld in 2030. Dat is ook waarvoor Young Focus is opgericht. In de missie en visie van Young Focus liggen al een aantal doelen besloten. Young Focus gelooft dat onderwijs de meest effectieve manier is om armoede onder de kinderen in de sloppenwijken van Manila, Filipijnen, te bestrijden. Door kinderen en jongeren een goede start te geven in het leven, kunnen zij zich ontworstelen aan een mensonwaardig bestaan waarbij zij vaak door het verzamelen van afval bijdragen aan het gezinsinkomen. Goede opleiding leidt tot goede banen waardoor niet alleen de jongeren, maar ook hun families zich uit de armoede ontworstelen. Hierdoor wordt de vicieuze cirkel doorbroken en stijgt ook de welvaart en het welzijn van de armste groepen.

Ons werk draagt bij aan meerdere duurzaamheidsdoelen, maar onze focus ligt op doel 1 (no poverty, geen armoede), doel 4 (quality education, kwaliteitsonderwijs) en doel 8 (decent work and economic growth, waardig werk en economische groei).

Heeft u als bedrijf ook de SDG’s omarmd en wilt u op uw manier bijdragen aan een betere wereld in 2030? U kunt ons helpen om daar een kleine stap in te zetten. Bijdragen kan op verschillende manieren, in uitwisseling, bijdragen aan concrete projecten of het sponsoren van kinderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Young Focus: info@youngfocus.nl