Wie zijn we

Young Focus werkt sinds 2008 met kinderen en hun gezinnen in het Smokey Mountain-gebied van Tondo, Manilla. Young Focus begon in 2008 in het Smokey Mountain-gebied met 225 leerlingen. In het huidige schooljaar 2023/2024 ondersteunt Young Focus in totaal 936 leerlingen.
Young Focus gelooft dat onderwijs het krachtigste instrument is om armoede te overwinnen. Young Focus ondersteunt kinderen van de basisschoolleeftijd tot de universiteit met onderwijs en biedt hen extra bijlessen, training in levensvaardigheden, persoonlijke coaching en maatschappelijke ondersteuning. Kinderen die gestopt zijn met school kunnen meedoen aan onze studie “inhaalprogramma’s” en zich daarna (opnieuw) inschrijven op een reguliere school. Young Focus heeft ook een kleuterschool voor 3+4-jarigen. Gedurende de hele studieperiode van het kind ondersteunt Young Focus ook de ouders door hen les- en coachingprogramma’s aan te bieden.

Onze visie

Young Focus heeft als doel het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van jonge leeftijdsgroepen in arme leefgemeenschappen door middel van onderwijs en coaching.

Onze missie

Young Focus geeft kansarme kinderen en jongeren mogelijkheden om zich door middel van onderwijs en persoonlijke coaching intellectueel, emotioneel, psychisch en mentaal te ontwikkelen.

Young Focus wil dat jongeren hun (verborgen) talenten en gaven ontwikkelen en daarmee ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Young Focus geeft kinderen uit arme gezinnen in de Filipijnen een betere toekomst. Om zo effectief mogelijk te zijn, werkt Young Focus rechtstreeks met de kinderen in hun eigen omgeving.

Young Focus werkt op basis van christelijke grondslagen en waarden.

Ons toegewijd team 
zorgt ervoor dat het hart van Young Focus klopt

Download

Jaarverslag 2023

We presenteren ieder jaar graag wat de impact is van onze programma’s!
We willen dat de kinderen geloven dat ze een betere toekomst kunnen krijgen dan hun ouders, ook zelfvertrouwen bouwen en leren om onafhankelijk hun eigen levenspad te volgende en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Dit jaar zijn er getuigenissen van jonge mensen die laten zien welk impact onderwijs op hun leven heeft gehad. Download gerust hier ons Jaarverslag 2023. Het financieel verslag van 2023 kunt u hier inzien en downloaden.

Ons bestuur op de Filipijnen

Mike Turvill (President)
Suneil Bharwani (Vice President)
Hannah Yulo (Treasurer)
Elizabeth Yu (Secretary)
Iris Gokeelao (Board Member)
Martin Fernandez (Board Member)
Paul van Wijgerden (Ex Officio)

Ons bestuur in Nederland

Netty Visser (Voorzitter)
Piet Huibers (Penningmeester)
Jannet de Jong (Secretaris)
Caroline van Wijgerden (Bestuurslid)

Dit zijn sommigen van onze donors…

Bankgegevens

Stichting Young Focus
NL22TRIO0784733813

Adres

Randstad 21-71
1314 BJ Almere

Telefoon

06 1203 2511

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?