Nog even en dan is het af!!!

Doneer aan ons nieuw studiecentrum!

We hebben de grond, maar nu hebben we uw hulp nodig om de bouw van het studiecentrum af te ronden…

€68000€114000

Lees hier meer over!

Wat doen we

We hebben een kleuterschool voor kinderen van 3-4 jaar en geven hiermee een solide basis om vervolgens naar de basisschool te gaan

We schrijven kinderen in op de lokale scholen en bieden extra onderwijs en coaching door middel van bijlessen en we ondersteunen hen in hun sociale en creatieve ontwikkeling

We motiveren kinderen en jongeren die voortijdig met school gestopt zijn en we bereiden hen voor om weer naar school te kunnen gaan

We bieden individuele maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijk onderwijs aan alle studenten en hun families

Hoe kunt U helpen

U kunt een leerling sponsoren op de basisschool, middelbare school of hogeschool/universiteit!

 

U kunt doneren aan onze kleuterschool, voor ondersteuning aan kinderen die van school zijn gegaan of doneren aan de gezins- en maatschappelijke zorgprogramma’s!

Zie onderstaande mogelijkheden!

Onze video

Twee Young Focus-studenten, Salve en Ivan, vertellen over hun leven, hun achtergronden, hun strijd, hun opleiding, hoop en dromen.
Ze wonen in het Smokey Mountain-gebied van Manilla. In dit gebied zijn duizenden gezinnen direct of indirect afhankelijk van de ‘vuilnisindustrie’. Banen variëren van het verzamelen van recyclebare materialen en vuilnis tot het rijden van fietstaxi’s. Het gemiddelde gezinsinkomen met deze banen is € 5/dag. Financiële beperkingen, evenals een gebrek aan educatieve en maatschappelijke steun, zorgen ervoor dat veel kinderen hun opleiding niet kunnen voltooien en vervolgens niet in staat zijn om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

.

Onderwijs is het krachtigste instrument om armoede voor kinderen te overwinnen. Young Focus biedt daarom toegang tot onderwijs en de kans voor kinderen om zich intellectueel, emotioneel en psychisch te ontwikkelen. Young Focus wil dat ze hun verborgen talenten volledig kunnen ontwikkelen.

Blijf op de hoogte met Young Focus Facebook

Meer informatie

SCHOOL DROPOUTS EN STRAAT- JONGEREN IN SPECIALE ONDERWIJS- PROGRAMMA'S

STUDENTEN IN ONZE SPONSORINGS- PROGRAMMA

KINDEREN IN ONZE KLEUTERSCHOOL

FAMILIES MET WIE WIJ WERKEN IN DE LEEFGEMEEN- SCHAPPEN

Voeding

Kinderen van Love2Learn en YoUNgLI ‘school-dropout’ programma’s krijgen elke dag een maaltijd zodat ze niet met een lege maag in de klas zitten.

'Young Professionals'

De oudere studenten worden onderdeel van het ‘Young Professionals Programma’. Hier worden ze voorbereid op de samenleving voordat ze afstuderen. Dit is een speciaal programma waar ze leren een cv te schrijven en zichzelf te presenteren. Als Young Professional krijgen ze uiteindelijk gegarandeerd een baan!

Buitenschoolse activiteiten

‘Nytlyf’ is een speciale activiteit op vrijdag- en zaterdagavond waar studenten nieuwe vaardigheden leren en hun creatieve talenten ontwikkelen, zoals dansen, muziek, kunst en schrijven enz.

Tutorials

Alle leerlingen krijgen tutorials. Er ligt een sterke nadruk op de verplichte bijlessen die de leerlingen krijgen naast hun reguliere onderwijs op school. Naast ‘life skills’ geeft Young Focus les in bijvoorbeeld wiskunde en Engels.

Ouder-leiders en 'Family Strengthening'

Young Focus leert ouder-leiders om de ouders les te geven in gezinstraining. ‘Family Strengthening’ maakt deel uit van ons Family Care-programma.

Neem contact op

Kantoor: Randstad 21-71, 1314 BJ Almere

Telefoon: 06 1203 2511

Email: info@youngfocus.nl

KvK: 41036005

BANKGEGEVENS: NL22TRIO0784733813