Onze programma’s

KLEUTERSCHOOL (CHILD CARE PLUS)

De kleuterschool van Young Focus is voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Het voornaamste doel is het bieden van kwalitatief goed onderwijs dat kinderen helpt te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en cognitief gebied. Daarnaast is dit programma gericht op voeding, spelen, het leren van levensvaardigheden en basis onderwijs.

Onze programma’s zijn op maat gemaakt voor de behoeftes van onze doelgroepen, waarmee we kinderen en jongeren de kans geven om zich zowel intellectueel als mentaal, als op creatief en sociaal gebied te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIE PROGRAMMA’S VOOR KINDEREN DIE VROEGTIJDIG GESTOPT ZIJN MET SCHOOL (SCHOOL DROPOUTS) 

Young Focus heeft een sterke passie voor kansarme kinderen die van school zijn gegaan en wil elk kind – uit het sloppengebied Smokey Mountain in Manilla – de kans geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, evenals hun liefde voor leren opnieuw te ontdekken.
Young Focus heeft verschillende niveaus van ‘inhaal’-programma’s voor kinderen die voortijdig van school zijn gegaan. We bieden hen onderwijs op maat aan voordat ze zich opnieuw kunnen inschrijven op een reguliere school. Deze vier programma’s zijn: Love2Learn, PostCare en ALS.

BASIS- EN MIDDELBARE SCHOOL EN BEROEPSONDERWIJS/UNIVERSITEIT

Young Focus voorziet studenten tussen de 6 en 20+ jaar in hun schoolgeld, uniformen, boeken en andere schoolmaterialen. Ook biedt Young Focus verplichte bijlessen aan alle gesponsorde studenten in het sponsorprogramma. Deze vinden plaats in het Student Center, dat bestaat uit een computerlokaal, een bibliotheek, klaslokalen en recreatieve ruimtes
Young Focus heeft daarnaast buitenschoolse activiteiten waar studenten deel kunnen nemen aan lessen in schrijven, kunst, muziek en dans, om zo te werken aan hun zelfvertrouwen en ruimte te bieden om te groeien als individu.

 

 

 

CARRIERE ONTWIKKELING PROGRAMMA

Tussen de student/afgestudeerde en de professionele arbeidsmarkt kan een maatschappelijke ‘kloof’ ontstaan. Dit kan het erg moeilijk maken om het carrièrepad van hun keuze te volgen. Daarom hebben ze extra hulp nodig. Via het Career Development Program wil Young Focus het zelfvertrouwen van onze studenten opbouwen, hen opleiden en toerusten, hen helpen werk te vinden en hun gekozen carrièrepad te volgen. Het programma werkt samen met een netwerk van partners, bedrijven en Young Focus alumni om deuren te openen, zodat zij klaar zijn om als ‘young professionals’ hun plek in de samenleving in te nemen.

01. Love2Learn

Love2Learn richt zich op kinderen die gestopt zijn op de basisschool vanwege armoede en een gebrek aan educatieve en maatschappelijke ondersteuning. Het programma biedt lessen aan voor een jaar voordat ze opnieuw kunnen worden ingeschreven op de plaatselijke scholen. Ook krijgen ze dagelijks extra voeding.

02. PostCare

Deze leerlingen hebben zich opnieuw ingeschreven op overheidsscholen. Tijdens de overgang krijgen deze leerlingen extra begeleiding (gedurende 1 jaar) om te voorkomen dat ze opnieuw uitvallen.

03. ALS

Het ALS-programma (Alternative Learning System) is het formele ‘studieversnelling’-programma van de overheid. Het stelt ons in staat om te werken met studenten die gestopt zijn met de middelbare school. Na afronding krijgen de leerlingen een officieel diploma secundair (4-jarig) onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING EN GEZINSZORG

Het team Maatschappelijke Hulpverlening signaleert persoonlijke problemen van onze studenten en gezinsproblemen. Vaak zijn deze problemen de oorzaak van schooluitval, dus het doel van onze maatschappelijk werkers is om de problemen op te lossen. Het team brengt in kaart waarom de kinderen voortijdig van school gaan, of dit nu is vanwege financiële, gezondheids- of gedragsredenen, of vanwege een overtreding van de wet. Het team voert de richtlijnen van Young Focus uit om kinderen te beschermen.
Het Family Care-team geeft trainingen aan alle ouders van Young Focus-studenten over gezondheid, hygiëne, voeding, opvoedingsvaardigheden, gezinsplanning, geestelijke en mentale gezondheid, evenals de rechten van het kind. Ouder-begeleiders zijn ook betrokken om Young Focus-gezinnen te ondersteunen. Het is essentieel dat ouders over sociale steun en kennis beschikken om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden en hen tijdens hun studie kunnen ondersteunen. Er wordt ook individuele en groepsondersteuning aan de ouders gegeven en hen het belang bijgebracht van onderwijs. Ook wordt er gecoacht om met moeilijke situaties om te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgegevens

Stichting Young Focus
NL22TRIO0784733813

Adres

Randstad 21-71
1314 BJ Almere

Telefoon

06 1203 2511

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?