Het is gelukt! Dankzij iedereen die een kerstpakket heeft gedoneerd hebben we ruim 1.000 pakketten kunnen uitdelen. Wat een prachtig resultaat.

Hartelijk dank namens alle ontvangers met blije gezichten die nu een heerlijke kerstmaaltijd op tafel kunnen zetten.

We proberen het pakket naast lekker, ook praktisch te maken. Met de extra ontvangen giften hebben we dit jaar handige emmers kunnen aanschaffen waar de inhoud van het pakket in gaat.

Dank u voor uw betrokkenheid dit jaar. Uw werk als vrijwilliger, bezoek aan Young Focus, giften, gebeden en likes 👍 moedigen ons aan om ons te blijven inzetten voor deze kinderen en jongeren, zodat ze hun prachtige talenten kunnen ontplooien.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019. We houden contact.
Ook namens mijn collega’s in Manilla,

Matthijs van Engelen
Coördinator