Dankzij de bijdragen van individuele donateurs, fondsen en bedrijven kunnen slachtoffers van de enorme brand in augustus kunnen weer een huisje gaan bouwen met materiaal dat Young Focus en andere hulpverleners ter beschikking stellen. Hiermee sluit Young Focus de campagne af.

Spijkers, platen, palen

Bewoners kwamen hun plaatmateriaal en golfdakjes afhalen bij een bouwbedrijf. Behalve acute hulpverlening met onderdak, voeding en kleding heeft Young Focus de afgelopen twee weken bouwmaterialen aangeschaft. De slachtoffers van de brand in Tondo, Manilla kunnen daarmee een nieuw huisje bouwen.

Blij met kunststof ladenkastjes, gedoneerd door een bedrijf in Manilla.

De verwoeste panden zijn door de overheid gesloopt en de wijk is verkaveld, zodat de bewoners weer terug kunnen keren en op een toegewezen plek een onderkomen kunnen bouwen.

Fraudepreventie

Slachtoffers kregen een pasje waarmee ze konden aantonen dat zij woonden in het brand-gebied om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan.

De komende weken verstrekken we nog meer materiaal aan gezinnen in ons werkgebied die het het hardst nodig hebben.

Hartelijk dank

Young Focus bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan onze hulp voor deze mensen in Manilla. Door jullie steun konden we deze rampzalige situatie het hoofd bieden en de slachtoffers van de brand de support geven die ze zo heel hard nodig hadden. Nogmaals onze welgemeende dank daarvoor!