Young Focus privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Young Focus uw persoonsgegevens verkrijgt, verwerkt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op al uw persoonlijke informatie die Young Focus verwerkt als u contact hebt met Young Focus, aan Young Focus doneert of onze website bezoekt.

Wie wij zijn

Stichting Young Focus is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Young Focus heeft maatregelen genomen om risico’s met betrekking tot persoonsgegevens te vermijden.

Wilt u uw recht uitoefenen, zoals het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, of als u een vraag of klacht heeft betreft het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u bij ons terecht via bovenstaand postadres of service@youngfocus.nl. Wij willen u graag van dienst zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dit is het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geslacht en geboortejaar
 • Contactgegevens: adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Accounts: inloggegevens voor onze website www.youngfocus.nl en globale gebruikgegevens van accounts van medewerkers (naammedewerker@ youngfocus.nl)
 • Donaties: bankrekeningnummer en giften aan Young Focus
 • Website: IP-adres, bezoeklengte, bezochte pagina’s (geanonimiseerd)
 • Communicatie: uw communicatievoorkeuren, bijvoorbeeld of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Berichten die u ons stuurt via bijvoorbeeld e-mail of social media of notities van (telefoon)gesprekken, kunnen we opslaan als we die relevant vinden om overzicht te houden over onze gezamenlijke correspondentie.
 • Cookies: De cookies op www.youngfocus.nl worden uitsluitend geplaatst door derden, zoals sociale-mediabedrijven.

Young Focus heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We hebben geen mogelijkheid de leeftijd van bezoekers te controleren.

Hoe wij uw data ontvangen

Bent u een donateur van Young Focus, heeft u aan ons laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, heeft u Young Focus gesteund met een gift en/of bent u (vrijwillige) medewerker van Young Focus, dan heeft u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Young Focus verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • contact onderhouden met u als vriend van Young Focus
 • nieuwsupdates toesturen
 • betalingen afhandelen
 • websitebezoeken analyseren (anoniem)
 • uw voorkeuren onthouden
 • wettelijke verplichtingen nakomen
Gegevens delen met derden

Young Focus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, uitgezonderd bij het voldoen aan een wettelijke verplichting of bij de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals het sponsoren van een leerling, project of progamma van Young Focus for Education and Development in Manilla, Filippijnen, waarbij alleen actief noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Young Focus maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Veiligheid en bewaartermijn

Young Focus neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en misbuik tegen te gaan. Laat het ons alstublieft weten als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Young Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld zoals in deze verklaring gesteld.

Internationale samenwerking en overdracht

Young Focus is vanzelfsprekend partner van Young Focus in Manilla, Filipijnen (Young Focus for Education and Development Foundation Inc, YFED), maar YFED heeft geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op

 • uw persoonsgegevens inzien, (laten) corrigeren of verwijderen
 • het intrekken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking of bezwaarmaken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Young Focus
 • gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben door te sturen aan een door u genoemde organisatie

Wilt u uw recht uitoefenen, stuur dan uw verzoek naar service@youngfocus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. Daarop maakt u de pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan de pagina), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Wij reageren uiterlijk vier weken na ontvangst van uw verzoek.

Klachten
Laat ons uw klacht weten zodat we aan een oplossing kunnen werken. Bent u niet tevreden, dan kunt u 
een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we dit privacybeleid onderhouden

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2020 en vervangt eerdere versies. Wij evalueren deze verklaring regelmatig en publiceren indien nodig wijzigingen op deze website.