Young Focus heeft ANBI-status

Sinds 2008 heeft Young Focus ANBI-status. Uw giften aan Young Focus zijn belastingaftrekbaar.

Stichting Young Focus

In hart en ziel is Young Focus één, terwijl er onderscheid is tussen het werk in de Filipijnen/Philipines (YFPH, doelbesteding) en Nederland (YFNL, partner). YFNL is de belangrijkste partner van YFPH; vanuit Nederland is YF gestart, gefinancierd en op allerlei gebied ondersteund. Paul en Ann van Wijgerden zijn al die tijd de kracht achter YF. Het partnership van Nederland is daarom cruciaal. Stichting Young Focus is de entiteit die het werk in Nederland mogelijk maakt en daarvoor verantwoordelijk is.

Algemene gegevens

Post- en bezoekadres: Zandzuigerstraat 65, 1333 MX, Almere
Telefoon: 061 203 2511
E-mailadres: info[AT]youngfocus.nl
KvK 41036005
RSIN 801530088
Facebook: www.facebook.nl/youngfocus.nl
IBAN: NL22 TRIO 0784 7338 13
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Doelstelling en visie

Young Focus wil dat zoveel mogelijk kinderen uit de sloppen van Manilla, Filipijnen naar school kunnen gaan en daar succesvol worden. Onderwijs blijkt de effectiefste manier om armoede te bestrijden. Wij stimuleren kinderen naar school te gaan, van kleuterschool tot beroepsonderwijs, door financieel support, studieruimte en coaching. In schooljaar 2017-2018 begeleidt Young Focus 450 baby’s en kleuters, 245 drop-outs, 842 leerlingen in bo en vo, 109 hbo-studenten en al hun ouders. Ons sponsorprogramma geeft hen en de lokale gemeenschap een nieuwe toekomst.

Beleidsplan

In 2017 willen we concreet:

  1. Onze relatie met de achterban, de ruggengraat van YF, versterken en hen opnieuw nauw betrekken bij het werk van YF door regelmatiger contact, evenementen en concrete verzoeken op input, hulp en donaties.
  2. De regelmatige inkomsten verhogen door de verhoging van sponsorabonnementen, en bedrijven, scholen, kerken en fondsen te benaderen voor ondersteuning.
  3. Een nieuwe vo-school vinden om de studentenuitwisseling voort te zetten.
  4. De relatie met onze vrijwilligers verdiepen door regelmatige interne updates en concrete taken te delegeren en begeleiden
  5. Definiëren wat ons HR-beleid moet zijn ten aanzien van vaste, betaalde krachten.
  6. Een 2020-plan opstellen door onder andere het formuleren van een marketingplan en het organiseren van jubileumactiviteiten in 2018/19.

Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid

YFNL heeft geen directeur. De coördinator ontvangt een modaal salaris voor een deeltijdbaan van 32 uur per week. Geen van de vrijwilligers, inclusief bestuursleden, ontvangt een vergoeding of vacatiegeld voor hun inzet.

Activiteiten en financiële verantwoording

Het geïllustreerde jaarverslag en onze jaarrekening geven een goed beeld van onze activiteiten en behaalde resultaten in de Filipijnen en in Nederland.

Lees ons jaarverslag