Sinds 2008 heeft Young Focus ANBI-status. Uw giften aan Young Focus zijn belastingaftrekbaar.

Stichting Young Focus

In hart en ziel is Young Focus één, terwijl er onderscheid is tussen het werk in de Filipijnen/Philipines (YFPH, doelbesteding) en Nederland (YFNL, partner). YFNL is de belangrijkste partner van YFPH; vanuit Nederland is YF gestart, gefinancierd en op allerlei gebied ondersteund. Paul en Ann van Wijgerden zijn al die tijd de kracht achter YF. Het partnership van Nederland is daarom cruciaal. Stichting Young Focus is de entiteit die het werk in Nederland mogelijk maakt en daarvoor verantwoordelijk is.

Algemene gegevens

Postadres: Antwoordnummer 174, 1300VC Almere
Telefoon: 06 1203 2511
E-mailadres: info[AT]youngfocus.nl
KvK 41036005
RSIN 801530088
Facebook: www.facebook.nl/youngfocus.nl
IBAN: NL22 TRIO 0784 7338 13
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Doelstelling en visie

Young Focus wil dat zoveel mogelijk kinderen uit de sloppen van Manilla, Filipijnen naar school kunnen gaan en daar succesvol worden. Onderwijs blijkt de effectiefste manier om armoede te bestrijden. Wij stimuleren kinderen naar school te gaan, van kleuterschool tot beroepsonderwijs, door financieel support, studieruimte en coaching. In schooljaar 2020-2021 begeleidt Young Focus 1.100 leerlingen in bo, vo en hbo en al hun ouders. Ons sponsorprogramma geeft hen en de lokale gemeenschap een nieuwe toekomst.

Beleidsplan

In 2020 willen we concreet:

  1. Onze relatie met de achterban, de ruggengraat van YF, versterken en uitbreiden.
  2. Meer fondsen de mogelijkheid geven om te investeren in onze programma’s.
  3. Een nieuwe vo-school vinden om de studentenuitwisseling voort te zetten.
  4. De relatie met onze vrijwilligers verdiepen door het aanstellen van een begeleider.
  5. Opnieuw een Manillareis organiseren.
  6. De samenwerking met Manilla versterken, ook op bestuursniveau.

Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid

YFNL heeft geen betaalde werknemers maar draait op de inzet van vrijwilligers. Geen van hen, inclusief bestuursleden, ontvangt een vergoeding of vacatiegeld voor hun inzet.

Activiteiten en financiële verantwoording

Het geïllustreerde jaarverslag en onze jaarrekening geven een goed beeld van onze activiteiten en behaalde resultaten in de Filipijnen en in Nederland.

Lees ons 2019 jaarverslag

Jaarrekening 2019