Sinds 2008 heeft Young Focus ANBI-status. Uw giften aan Young Focus zijn belastingaftrekbaar.

 

 

Gedetailleerde informatie over Young Focus overeenkomstig ANBI regelgeving: download hier

Stichting Young Focus

In hart en ziel is Young Focus één, terwijl er onderscheid is tussen het werk in de Filipijnen/Philipines (YFPH, doelbesteding) en Nederland (YFNL, partner). YFNL is de belangrijkste partner van YFPH; vanuit Nederland is YF gestart, gefinancierd en op allerlei gebied ondersteund.

Algemene gegevens

Postadres: Randstad 21-71, 1314 BJ Almere
Telefoon: 06 1203 2511
E-mailadres: info@youngfocus.nl
KvK 41036005
RSIN 801530088
Facebook: www.facebook.nl/youngfocus.nl
IBAN: NL22 TRIO 0784 7338 13
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Doelstelling en visie

Young Focus wil dat zoveel mogelijk kinderen uit de sloppen van Manilla, Filipijnen naar school kunnen gaan en daar succesvol worden. Onderwijs blijkt de effectiefste manier om armoede te bestrijden. Wij stimuleren kinderen naar school te gaan, van kleuterschool tot beroepsonderwijs, door financieel support, studieruimte en coaching. In schooljaar 2022-2023 begeleidt Young Focus 900 leerlingen in bo, vo en hbo en al hun ouders. Ons sponsorprogramma geeft hen en de lokale gemeenschap een nieuwe toekomst.

Samenstelling bestuur 

  • Voorzitter: Netty Visser
  • Secretaris: Jannet de Jong
  • Penningmeester: Erwin Hietland
  • Lid: Piet Huibers
  • Lid: John van Wijgerden

Beloningsbeleid

Young Focus in Nederland heeft geen betaalde werknemers maar draait op de inzet van vrijwilligers. Geen van hen, inclusief bestuursleden, ontvangt een vergoeding of vacatiegeld voor hun inzet.

Activiteiten en financiële verantwoording 

Het geïllustreerde jaarverslag en onze jaarrekening geven een goed beeld van onze activiteiten en behaalde resultaten in de Filipijnen en in Nederland:

2021 financieel verslag: download hier
2021 jaarverslag (foto’s en teksten): download hier