Wie zijn we

Onze visie & missie

Visie
Young Focus heeft als doel het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van jonge leeftijdsgroepen in arme leefgemeenschappen door middel van onderwijs en coaching.

Missie
Young Focus geeft kansarme kinderen en jongeren mogelijkheden om zich door middel van onderwijs en persoonlijke coaching intellectueel, emotioneel, psychisch en mentaal te ontwikkelen.

Young Focus wil dat jongeren hun (verborgen) talenten en gaven ontwikkelen en daarmee ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Young Focus geeft kinderen uit arme gezinnen in de Filipijnen een betere toekomst. Om zo effectief mogelijk te zijn, werkt Young Focus rechtstreeks met de kinderen in hun eigen omgeving.

Young Focus werkt op basis van christelijke grondslagen en waarden.

Bestuur Filipijnen

Mike Turvill (President)
Suneil Bharwani (Vice President)
Hannah Yulo (Treasurer)
Elizabeth Yu (Secretary)
Iris Gokeelao (Board Member)
Martin Fernandez (Board Member)
Paul van Wijgerden (Ex Officio)

Bestuur Nederland

Netty Visser (Voorzitter)
Erwin Hietland (Penningmeester)
Anne Tensen (Secretaris)
John van Wijgerden (Bestuurslid)
Jannet de Jong (Bestuurslid)

Ons toegewijd team zorgt ervoor dat het hart van Young Focus klopt

Bedankt partners en sponsors!

En nog veel anderen die achter ons staan…