Wat doen we

Onze programma’s zijn op maat gemaakt 
voor de behoeftes van onze doelgroep, waarmee we kinderen en jongeren de kans geven om zich zowel intellectueel als mentaal, creatief en sociaal gebied te ontwikkelen.

Child Care PLUS

De kleuterschool van Young Focus is voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Het voornaamste doel is het bieden van kwalitatief goed onderwijs dat kinderen helpt te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en cognitief gebied. Daarnaast is dit programma gericht op voeding, spelen, het leren van levensvaardigheden en basis onderwijs.

SponsorING en coachING van basisschool. middelbare school en beroepsonderwijs studenten

Young Focus voorziet studenten tussen de 6 en 20+ jaar in hun schoolgeld, uniformen, boeken en andere schoolmaterialen. Ook biedt Young Focus verplichte bijlessen aan alle gesponsorde studenten in het sponsorprogramma. Deze vinden plaats in het Student Center, dat bestaat uit een computerlokaal, een bibliotheek, klaslokalen en recreatieve ruimtes
Young Focus heeft daarnaast buitenschoolse activiteiten waar studenten deel kunnen nemen aan lessen in schrijven, kunst, muziek en dans, om zo te werken aan hun zelfvertrouwen en ruimte te bieden om te groeien als individu.
Zodra studenten van Young Focus afstuderen aan het hoger beroepsonderwijs/universiteit, gebruikt Young Focus haar netwerk van bedrijven en contacten om deze afgestudeerde studenten te helpen in hun zoektocht naar een baan. Onze afgestudeerde studenten (Young Professionals) organiseren zelf hun eigen groep en activiteiten met hulp van het Young Focus team.

Love2Learn

Dit programma richt zich op basisschoolkinderen die gestopt zijn met school vanwege armoede en gebrek aan steun en aanmoediging op het gebied van onderwijs. Young Focus biedt deze kinderen een jaar lang bijlessen om hen voor te bereiden op hun terugkeer naar school en betrekt ook hun families om aan eventuele problemen te werken die de kinderen belemmeren om hun school af te kunnen maken. Love2Learn studenten hebben de leeftijd van 8 tot 15 jaar en zijn vanwege persoonlijke redenen, financiële problemen of gezinsomstandigheden gestopt met school. Young Focus geeft deze kinderen dagelijks les, waar ze op het niveau van hun leeftijdsgenoten worden gebracht zodat ze weer verder kunnen op een reguliere basisschool. Naast deze dagelijkse lessen werkt Young Focus ook met hun ouders, om hen er van te overtuigen hoe belangrijk onderwijs is en hen te motiveren hun kinderen aan te blijven moedigen om naar school te gaan.

ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS)

Het ALS-programma is het formele ‘studieversnelling’ programma van de overheid. Hier geven we les aan studenten die zich niet meer kunnen inschrijven voor de middelbare school omdat ze te lang niet naar school zijn geweest. Studenten ontvangen na voltooiing een officieel (4 jaar) middelbare schoolcertificaat. Het programma duurt een jaar. Daarna kunnen ze verder gaan op de middelbare school (6 jaar) of een beroepsopleiding volgen.

YoUNgLI (Young Unlimited)

Het YoUNgLI (Young Unlimited) programma werkt met de kwetsbaarste kinderen boven de 15 jaar, die nog nooit naar school zijn geweest en meestal verslaafd zijn aan het snuiven van lijm. ‘YoUNgLI’s’ behoren tot de meest kwetsbare en risicovolle jongeren in het Smokey Mountain gebied waar Young Focus werkt. Ze leven vaak op zichzelf, wat wil zeggen zonder ouders, en sommigen hebben zelf ook kinderen waar ze de verantwoordelijkheid over hebben. Ons team richt zich allereerst op het voorzien in YoUNgLI’s basisbehoeften: eten, hygiëne en gezondheid. Daarna begint ons team met het bieden van de mogelijkheid, ruimte en tijd voor onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten. Ons doel is om een visie en ambitie in de jongeren aan te wakkeren en om hen te ondersteunen in het naar school gaan of het vinden van een programma voor beroepsonderwijs.

COMBAT MALNUTRITION

Ongeveer 100 kinderen van de schooluitvalprogramma’s krijgen dagelijks een voedzame maaltijd van Combat Malnutrition. Daarnaast krijgen moeders les over voeding, gezondheid en hygiëne. De training voor moeders van kinderen is een essentieel onderdeel van het programma, zodat kinderen thuis voedzame maaltijden kunnen eten en moeders beter begrijpen hoe ze hun kinderen gezond kunnen grootbrengen. 

Gezinszorg en maatschappelijk werk

Young Focus geeft training over gezondheid, hygiëne, voeding, opvoedvaardigheden, gezinsplanning, spirituele en mentale gezondheid, evenals de rechten van het kind aan alle ouders van Young Focus-studenten. Het is van essentieel belang dat ouders de vaardigheden, sociale steun en kennis hebben om hun kinderen zo goed mogelijk groot te brengen en hen tijdens hun studie te kunnen ondersteunen.
Er wordt ook individuele en groepsondersteuning gegeven aan de ouders, en hen het belang van onderwijs bijgebracht, waardoor ze kennis krijgen over hoe ze met moeilijke situaties kunnen omgaan. We bieden hen een  ondersteunend netwerk aan waar ze gebruik van kunnen maken.
De maatschappelijke werkers herkennen persoonlijke problemen en familieproblemen bij onze studenten. Vaak zijn deze problemen de oorzaak van het stoppen met school, dus het doel van onze maatschappelijk werkers is om die problemen op te lossen. Het team brengt in beeld waarom de kinderen van school gaan, of dit nu is vanwege hun leerachterstand, financiële, gezondheids- of gedragsredenen, of vanwege een overtreding van de wet. Het team voert de richtlijnen uit van het Young Focus-beleid inzake de bescherming van kinderen.

Het DNA van Young Focus is in alle opzichten gericht op onderwijs:

Het opleiden van kinderen, van kleuterschool tot hoger beroepsonderwijs. Young Focus gelooft dat onderwijs de meest effectieve manier is om armoede tot een einde te brengen.
De verschillende programma’s sluiten aan op de vele behoeften waar kinderen in armoede mee te maken hebben. Hoe we ze helpen hangt af van hun leeftijd, achtergrond, mogelijkheden en de behoeften van hun familie.