Ons toegewijd team zorgt ervoor dat het hart van Young Focus klopt

De problemen

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Er is geen geld voor school en er is gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging om onderwijs prioriteit te geven. Daardoor is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Lees meer over de situatie van allerarmste families en kinderen in Tondo, Manilla

1 van de 10 Filipijnse kinderen en jongeren – in totaal zo’n 4 miljoen – gaat niet naar school (bron: Functional Literacy, Education and Mass Media Survey (FLEMMS), 2013). Dit is vooral een probleem in het Smokey Mountain-gebied waar het inkomen van een gezin van 5 personen gemiddeld $5 per dag is. Veel ouders kunnen zich het onderwijs voor hun kinderen niet veroorloven. Tegelijkertijd biedt de overheid weinig onderwijsfaciliteiten aan.

Nadat Manilla’s beruchte Smokey Mountain in 1996 werd gesloten, werden families eerst verhuisd naar nabijgelegen, tijdelijke woningen, die hier speciaal voor werden gebouwd. Zes jaar later werden ze herplaatst naar permanente woningen. De tijdelijke woningen bleven echter niet lang leeg: nu wonen er zo’n 40.000 mensen in het Smokey Mountain-gebied. Door gebrek aan goede sanitaire voorzieningen zijn de condities waarin de mensen leven verslechterd. De banen die men bezet variëren van het verzamelen van recyclebaar materiaal tot het besturen van een vuilniswagen.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Onze oplossing

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.

Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Korte geschiedenis van Young Focus

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgericht door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

Bekijk de tijdlijn van Young Focus - van 1992 tot nu

1992 – 2007
Voorzichtige groei –
Langzaam groeit het werk en het aantal kinderen en studenten dat we kunnen helpen. Maar de impact blijft beperkt.

2008
Vaste lokale vestiging in Manilla – Young Focus breidt zich uit en vestigt zich als een nieuwe lokale entiteit in de Filipijnen: Young Focus for Education and Development. Niet alleen sponsoring is de motivatie voor het ontwikkelen van eigen programma’s om zo een grotere impact en betere resultaten te behalen met het schoolsponsorprogamma. Studenten hebben naast school ook coaching en bijles nodig. Eerst houden slechts 2 medewerkers de organisatie in Manilla draaiende. We huren een industrieel pand om als Student Center te dienen, met faciliteiten als een computerruimte, studieruimte en bibliotheek, workshop/klaslokalen en een kantoor voor de organisatie.

2010
Child Care Center op de afvalstortplaats ‘Smokey Mountain 2’ – hier krijgen ondervoede baby’s voeding en zorg.

2011
Een eigen Student Center – Een grote donatie uit Nederland maakt een droom werkelijkheid. Young Focus opent het nieuw Student Center. Vier verdiepingen met ruimte voor onze programma’s en kantoor.

2012
Kleuterschool en gezondheidsprogramma  Bovenop de vuilnisbelt bouwt Young Focus een nieuw onderkomen dat kan dienen als kleuterschool en trainingsruimte voor sociale en gezondheidsprogramma’s.

2013
Tegenslag –
 Een omgevallen benzinelamp veroorzaakt een grote brand op de vuilnisbelt, waardoor ook de kleuterschool afbrandt. Extra donaties financieren de herbouw van ons centrum. Enkele maanden later raast tyfoon Haiyan over de Filipijnen. Young Focus heeft gelukkig nauwelijks schade. Door extra giften kunnen we helpen drie scholen te herbouwen.
Start van Combat Malnutrician – voedselprogramma voor ondervoede kinderen.

2014
Ontmanteling vuilnisbelt en Young Focus-centra – De lokale autoriteiten ontmantelen ‘Smokey Mountain 2’ en slopen ook de twee Young Focus centra. Bewoners moeten verhuizen naar andere plekken in de buurt of worden verplaatst naar een gebied net buiten Manilla. Wonen op de vuilnisbelt is verboden, maar afval verzamelen is toegestaan op nieuwe stortplaatsen. Afvalrecycling en houtskoolproductie blijft voor veel van onze begunstigers de voornaamste bron van inkomsten.
Opening Vitas – een groter centrum Vitas voor onze kleuters en gezinszorg.

2015
Young Unlimited – Young Focus start Youngli, een centrum voor straatjongeren en oudere kinderen die niet meer naar school gaan.

2016
Opening Road 10 – Tegenover de tijdelijke woningen in het werkgebied van Young Focus kunnen we door een grote donatie een nieuw gebouw van 3 verdiepingen aanschaffen en inrichten. In eerste instantie voor het groeiend aantal kleuters.
Verhuisde studenten – Door de (gedwongen) verhuizing van gezinnen uit de sloppen, is het voor deze groep studenten lastig om naar ons studiecentrum te komen. We bezoeken hen in het herlocatiegebied of halen ze regelmatig op voor coaching en bijles.

2017
Mijlpaal: 1.000 studenten – Voor het eerst is het aantal studenten in ons programma meer dan 1.000. Het aantal stafleden is gegroeid tot ruim 40 onderwijscoördinatoren, docenten en ondersteunend personeel.
Brand – Een grote brand verwoest een groot deel van de krotten in ons werkgebied. Young Focus biedt hulp aan gezinnen van studenten die door de brand alles zijn kwijtgeraakt.

2018
Catch-Upcentrum – Road 10 wordt ons nieuwe Catch-Upcentrum, waar alle programma’s voor schoolverlaters samenkomen: Youngli, Love2Learn, ALS en de nazorg van deze programma’s. 

 

Partners

Intracare ontwikkelt praktische en innovatieve oplossingen voor de landbouwsector en draagt hiermee bij aan de prestaties van de agriculturele handelsgemeenschap. Met het jarenlange partnership van Intracare kon Young Focus Tondo Creations/Fair Jewelry opzetten, Child Care PLUS (kleuterschool) verder ontwikkelen en beschikken over goede vervoersmiddelen.

Christelijk College Groevenbeek in Ermelo sponsort een groot aantal van onze studenten in hun loopbaan van middelbare school tot en met hbo. Ook maakte Groevenbeek jarenlang uitwisseling mogelijk: leerlingen uit Nederland maakten een studiereis naar de Filipijnen en Young Focus-studenten bezochten Nederland. Op beide groepen leerlingen had de uitwisseling een enorm positieve impact.

De Nederlandse ngo Globewise wil meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang geven tot onderwijs. Globewise en Young Focus hebben eenzelfde streven: kansarme jeugd helpen hun persoonlijke ambities waar te maken, hun welzijn te vergroten en de maatschappij te versterken.

Evangelische Gemeente Parousia-Almere ondersteunt Young Focus al jaren financieel en met allerhande praktische hulp.

Mirjam & Renske leerden elkaar kennen in Manilla en maakten ook kennis met Young Focus. Bestel je een mooie poster op PosterTime.nl dan ondersteun je ook Young Focus! “Een poster van een mooie herinnering geeft een kind in Manila een kans op een betere toekomst.”

De oprichters Esther & Silvius Dornier hebben een warm hart voor educatie en stellen met hun stichting in Duitsland studiebeurzen beschikbaar begaafde kostschoolstudenten. Sinds 2014 sponsoren zij jaarlijks een aantal leerlingen uit het Smokey Mountain-gebied.

Milieuservice Nederland is een van Nederlands grootste, duurzame afvalrecyclers. De link met Young Focus is snel gelegd: in ons werkgebied verdienen veel mensen de kost met afvalverwerking. Voor iedere school die klant wordt, sponsort Milieuservice een bedrag aan Young Focus.

Young Focus is bijzonder dankbaar voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. We kunnen ook niet zonder de samenwerking en alle vormen van steun van scholen, bedrijven en organisaties. Bijzondere dank gaat uit naar Facility & Montage Service en Shalom Dienstverlening voor ondersteuning bij administratie en kantoorfaciliteiten.