Ons toegewijd team zorgt ervoor dat het hart van Young Focus klopt

De problemen

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Zowel financiële problemen als een gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging op het gebied van onderwijs zorgen ervoor dat veel kinderen hun school niet af kunnen maken en als gevolg daarvan de vicieuze cirkel van armoede niet kunnen doorbreken.

Klik hier voor meer informatie...

Eén op de tien Filipijnse kinderen en jongeren – in totaal zo’n 4 miljoen – gaat niet naar school volgens een overzicht van Functional Literacy, Education and Mass Media Survey (FLEMMS) uit 2013. Dit is vooral een probleem in het Smokey Mountain gebied waar het inkomen van een gezin bestaande uit vijf personen gemiddeld $5 USD per dag bedraagt, wat betekent dat veel ouders het zich niet kunnen veroorloven om hun kind naar school te laten gaan. Daarnaast worden er in dit gebied weinig onderwijsfaciliteiten geboden vanuit de overheid.

Met de sluiting van Manilla’s beruchte Smokey Mountain in 1996 werden families eerst verhuisd naar nabijgelegen, tijdelijke woningen, die hier speciaal voor werden gebouwd. Zes jaar later werden ze herplaatst naar permanente woningen. De tijdelijke woningen bleven echter niet lang leeg: er is vastgesteld dat er nu zo’n 40.000 mensen in het ‘Smokey Mountain’ gebied leven. Door gebrek aan goede sanitaire voorzieningen zijn de condities waarin de mensen leven sinds de jaren negentig erg verslechterd. De banen die men bezet variëren van het verzamelen van recyclebaar materiaal tot het besturen van een vuilniswagen.

Onze oplossing

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Voor de basisschoolkinderen die niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie is er een programma om het gemiste onderwijs in te halen en om ze voor te bereiden op de terugkeer naar school. Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Geschiedenis

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgerich door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

Klik hier om meer te lezen over de achtergrond van Young Focus - van 1992 tot nu

2008
Young Focus International breidde zich uit en vestigde zich als een nieuwe lokale entiteit in de Filipijnen: Young Focus for Education and Development. Langzamerhand begon het haar eigen programma’s te ontwikkelen om zo een grotere impact en betere resultaten te behalen in de schoolsponsorprogamma’s. In het begin waren er slechts twee full-time medewerkers die de organisatie in de Filipijnen draaiende hielden. Enkele industriële panden werden gehuurd en gebruikt als Student Center met faciliteiten als een computerruimte, studieruimte en bibliotheek, workshop/klaslokalen en een centraal kantoor voor de organisatie.

2010
Een Child Care Center werd gebouwd op de afvalstortplaats ‘Smokey Mountain 2’, waar ondervoede baby’s voeding en zorg kregen.

2011
Er kwam een grote donatie uit Nederland, waardoor een droom in vervulling ging toen Young Focus het nieuwe Student Center met vier verdiepingen inhuldigde eind 2011, met zowel ruimte voor bijna alle programma’s, als ruimte voor een kantoor.

2012
Er werd een ander centrum op de vuilnisbelt gebouwd dat gebruikt werd als kleuterschool en trainingsruimte voor sociale programma’s en programma’s over gezondheidszorg.

2014
De lokale autoriteiten begonnen met de afbraak van ‘Smokey Mountain 2’. Mensen moesten verhuizen naar andere woonruimtes in de buurt of werden verplaatst naar een gebied net buiten de stad Manilla. De mensen met wie Young Focus werkte mochten niet meer op de vuilnisbelt leven, maar konden nog steeds afval verzamelen op de nieuwe stortplaatsen. Afval recyclen en het maken van houtskool bleef voor velen een bron van inkomsten.
De twee centra van Young Focus op de vuilnisbelt (het centrum voor ondervoede kinderen en de kleuterschool) werden gesloopt, waar een nieuw en groter centrum in de buurt voor in de plaats kwam.

2015
Young Focus opende een centrum voor oudere kinderen die niet meer naar school gaan en straatjongeren.

2016
Een gebouw van drie verdiepingen werd aangeschaft om het groeiende aantal kleuters en gesponsorde studenten te kunnen huisvesten. Vanaf het begin van Young Focus in de Filipijnen in 2007 is er een gestage groei geweest binnen de organisatie. Inmiddels houden veertig full-time medewerkers toezicht op de verschillende programma’s van Young Focus met een totaal van 1.000 kinderen in deze onderwijsprogramma’s.

Missie & Visie

Klik hier voor meer informatie over onze missie en visie...

Visie
De visie van Young Focus is het verbeteren van het mentale, fysieke en sociale welzijn van jonge mensen in arme gemeenschappen, door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen, om op deze manier de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. Om zo effectief mogelijk te zijn, maakt Young Focus gebruik van de directe omgeving van de kinderen.

Bestuur

Klik hier...

Board of Directors in the Philippines:
Paul van Wijgerden (Interim-voorzitter)
Loreto Jose Dapon (Penningmeester)
Elizabeth Yu (Secretaris)
Suneil Bharwani (Algemeen bestuurslid)
Karen Weber (Algemeen bestuurslid)

Board of Directors in the Netherlands:
-Onbezet- (Voorzitter)
Erwin Hietland (Penningmeester)
Anne Tensen (Secretaris)
Holger Liesendahl (Algemeen bestuurslid)
Karen Weber (Algemeen bestuurslid)

Partners

Firetree Asia Foundation is een goed doel in de Verenigde Staten. Firetree werkt als partner nauw samen met Young Focus en investeert in de verdere ontwikkeling van alle programma’s.
Voor meer informatie over Firetree en de samenwerking tussen Firetree en Young Focus, click here.

Gewapend met kennis en ervaring ontwikkelt dit bedrijf allerlei praktische en innovatieve oplossingen voor de landbouw sector. Hiermee draagt Intracare bij aan de prestaties van de agriculturele handelsgemeenschap.
Intracare is al jaren een partner van Young Focus. door deze samenwerking was het voor Young Focus mogelijk om Fair Jewelry op te zetten en Child Care PLUS (kleuterschool) verder te ontwikkelen. Ook is Young Focus door Intracare voorzien van vervoersmiddelen.
Voor meer informatie
see Intracare’s website

Verizon verbindt mensen, bedrijven en gemeenschappen met hun netwerk technologie. Verizon richt zich ook op het hebben van een positieve impact op de maatschappij. Van het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg tot het eigenhandig ontwikkelen van duurzame onderneming, ze delen hun succes met de gemeenschap. Lees hier meer over Verizon in Manilla.

Verizon heeft ook een call center in de Filipijnen. Zij zijn al enkele jaren een deel van Young Focus, hebben een bus geschonken, en geven onze kinderen de kans om te kunnen sporten.

Groevenbeek is een Nederlandse middelbare school die erg nauw samenwerkt met Young Focus. Ze sponsoren een groot aantal van onze studenten in hun loopbaan van middelbare school tot en met college.

Daarnaast zijn in de afgelopen paar jaar verschillende Groevenbeek leerlingen afgereisd naar de Filipijnen als onderdeel van het uitwisselingsprogramma, en hebben middelbare en college studenten van Young Focus Nederland bezocht. Dit uitwisselingsproject heeft een enorme positieve impact gehad op de betrokken leerlingen uit Nederland en de Filipijnen.

De oprichters Esther & Silvius Dornier runnen een stichting in Duitsland die zich richt op het verschaffen van studiebeurzen voor begaafde studenten in een kostschool.

Ze zijn bij Young Focus betrokken, omdat ze gezorgd hebben voor studiebeurzen voor een aantal van de studenten uit het Smokey Mountain gebied.
Bekijk hun eigen (Duitse) website voor meer informatie over de samenwerking met Young Focus.

Church Simplified is een kerkgemeenschap gevestigd in Metro Manilla, Filipijnen – bestaande uit mensen met verschillende achtergronden.

Church Simplified werkt nauw samen met Young Focus. De kerk zorgt voor ondersteuning op veel verschillende manieren, zowel praktisch als financieel.
Surf naar www.churchsimplified.com voor meer information over Church Simplified.

Als wereldwijde leider in verzekeringen en investeringen zorgt AXA voor 103 million mensen verspreid over 59 landen over de hele wereld. Lees hier meer over AXA in Manilla.

In de Filipijnen ondersteunt AXA Young Focus door voor onderwijs en recreatie mogelijkheden te zorgen voor onze basisschool- en Love2Learn leerlingen.

MicroSourcing is gespecialiseerd in het opzetten, hosten en managen van offshore operaties in de Filipijnen in het belang van cliënten van over de hele wereld. MicroSourcing’s CSR tak geeft minderbedeelde jongeren kans op een baan. Young Focus heeft verschillende afgestudeerde hogeschoolstudenten die een speciae training hebben doorstaan en zijn opgenomen in de uitbestedingssector. Zie website.

The PJ Lhuillier Group of Companies (PJLGC) is een bedrijf dat kleine bedrijven in de financiële service sector bezit en exploiteert, zoals verpanden, transfers, microverzekeringen, en microlening oplossingen van bedrijf tot bedrijf.
Cabana Lhuiller helpt Young Focus met constructieve inspanningen in ons huidige Student Center evenals met sportactiviteiten tijdens onze kampen. Zie website.

“Hoi! Mijn naam is Catriona en ik ben een creatieve geest gehuisvest op de prachtige eilanden van de Filipijnen. Hier op mijn blog schrijf ik over en documenteer ik mijn oneinidge reislust en creatieve bezigheden over de hele wereld. Welkom op Cat’elle: http://cat-elle.com
Catriona’s pleidooi is het promoten van Young Focus door middel van haar Paraiso, The Bright Beginnings Project. Bekijk haar project hier: http://cat-elle.com/paraiso/

Other partners

Young Focus werkt samen met verschillende organisaties, scholen en bedrijven die allen hun waardering laten blijken via financiële of andere vormen van ondersteuning.
Dank aan de volgende organisaties, scholen en bedrijven:
Young Focus support group in Canada en in England in de ACS International School Cobham Surrey, The Bridge School Paranaque City, International School Manila, British School Manila, Manila Cub Scouts Pack #351, KLM Philippines, Makulay, Messy Bessy, Smash Balloon, U! Happy Events, AIESEC, Project Pearls, PCF en vele andern!