Onze programma's zijn op maat gemaakt voor de behoeftes van onze doelgroep, waarmee we kinderen en jongeren de kans geven om zich zowel intellectueel als op creatief en sociaal gebied te ontwikkelen

Het “DNA” van Young Focus is in alle opzichten gericht op onderwijs: het opleiden van kinderen, van kleuterschool tot hoger beroepsonderwijs. Young Focus gelooft dat onderwijs de meest effectieve manier is om armoede tot een einde te brengen in het leven van kinderen.

De verschillende programma’s sluiten aan op de vele behoeften waar kinderen in armoede mee te maken hebben. Hoe we ze helpen hangt af van hun leeftijd, achtergrond, mogelijkheden en de behoeften van hun familie.

Zie onderstaande programma’s en ontdek hoe wij de verschillende problemen aanpakken.

Child Care baby

Child Care / Dagopvang

Het Child Care programma richt zich op kinderen tot 2 jaar die achterlopen in hun fysieke of mentale ontwikkeling. Het doel is om hun gezondheid te verbeteren en daarnaast te werken met hun moeders, door hen te leren hoe ze hun kinderen gezond groot kunnen brengen.
In 2015 hadden we 20 baby’s in ons Child Care programma.

Ouders komen elke dag samen met hun baby’s naar het Child Care centrum waar ons team met het kind en de moeder aan de slag gaat op verschillende gebieden van ontwikkeling. Aangezien de meeste kinderen ondervoed zijn ligt er een grote nadruk op voeding en het onderwijzen van de ouders in het bereiden van gezonde maaltijden. Daarnaast ligt de focus op spelen, om zo de fysieke en mentale ontwikkeling te stimuleren.

Child Care PLUS preschool

Child Care PLUS / Kleuterschool

De kleuterschool van Young Focus is voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Het voornaamste doel is het bieden van kwalitatief goed onderwijs dat kinderen helpt ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en cognitief gebied. Daarnaast is dit programma gericht op voeding, spelen, het leren van levensvaardigheden en basis onderwijs.

Bijna 300 kinderen tussen de 3 en 4 jaar volgen dagelijks de lessen van de kleuterschool van Young Focus. Daarnaast krijgen er nog zo’n 125 vijfjarigen kleuteronderwijs op lokale scholen, wat verplicht is. Young Focus voorziet alle kinderen in schoolmaterialen en boeken, en daaranaast ontvangen de vijfjarigen schooluniformen en zijn er voor hen extra activiteiten op het gebied van onderwijs op zaterdagen. Ook ontvangen ze maaltijden, onderwijs is levensvaardigheden en spel en ontvangen ouders training in voeding.

elementary grads

Sponsorprogramma voor basisschool, middelbare school en hoger beroepsonderwijs

Young Focus voorziet studenten tussen de 6 en 20+ in hun schoolgeld, uniformen, boeken en andere schoolmaterialen. Deze dingen zijn verplicht gesteld door de lokale scholen, maar de aanschaf ervan kunnen gezinnen zich meestal niet veroorloven. Ook biedt Young Focus verplichte bijlessen aan alle gesponsorde studenten in het sponsorprogramma. Dit vindt plaats in het Student Center, dat bestaat uit een computerlokaal, een bibliotheek, klaslokalen en recreatieve ruimtes die gebruikt kunnen worden door studenten. Op dit moment gaan er 600 studenten naar school dankzij sponsoring van Young Focus.

Zowel financiële problemen als een gebrek aan sociale steun en aanmoediging op het gebied van onderwijs zijn de voornaamste belemmeringen voor kinderen in Tondo die graag hun school af willen maken. Young Focus biedt de benodigde steun aan studenten en hun gezin en biedt daarnaast buitenschoolse activiteiten waar studenten deel kunnen nemen aan lessen in schrijven, kunst, muziek en dans, om zo te werken aan hun zelfvertrouwen en ruimte te bieden om te groeien als individu. Al deze lessen vinden plaats in het Student Center.

Zodra studenten van Young Focus afstuderen in hoger beroepsonderwijs, gebruikt Young Focus haar netwerk van bedrijven en contacten om deze afgestudeerde studenten te helpen in hun zoektocht naar een baan. Onze afgestudeerde studenten (Young Professionals) leiden hun eigen groep en activiteiten met hulp van het Young Focus team. De alumni ontmoeten elkaar regelmatig en zijn een geweldig rolmodel voor hun leeftijdsgenoten en mentor voor de (jongere) studenten. Zij bewijzen dat het mogelijk is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken in hun leefwereld.

Love2Learn

Love2Learn

Dit programma richt zich op basisschoolkinderen die gestopt zijn met school vanwege armoede en gebrek aan sociale steun en aanmoediging op het gebied van onderwijs. Young Focus biedt deze kinderen een jaar lang bijlessen om ze voor te bereiden op hun terugkeer naar school en betrekt ook hun families om aan eventuele problemen te werken die de kinderen belemmeren om hun school af te kunnen maken. In het schooljaar 2016/2017 hadden we 80 kinderen in ons Love2Learn programma.

Love2Learn studenten hebben de leeftijd van 10 tot 15 jaar en zijn vanwege persoonlijke redenen, financiële problemen of gezinsomstandigheden gestopt met school. Young Focus geeft deze kinderen dagelijks les, waar ze op het niveau van hun leeftijdsgenoten worden gebracht zodat ze weer verder kunnen op een reguliere basisschool. Naast deze dagelijkse lessen werkt Young Focus ook met hun ouders, om hen er van te overtuigen hoe belangrijk onderwijs is en hen te motiveren hun kinderen aan te blijven moedigen naar school te gaan. De Love2Learn studenten kunnen ook deelnemen aan alle extra-curriculaire activiteiten van Young Focus.

youngli teaching

YoUNgLI

Het YoUNgLI (Young Unlimited) programma werkt met de kwetsbaarste kinderen boven de 15 jaar, die nog nooit naar school zijn geweest en meestal verslaafd zijn aan het snuiven van lijm. Er wordt hen een veilige plek geboden om rond te hangen en onderwijs, les in hygiëne en levensvaardigheden en persoonlijke begeleiding te ontvangen, met als doel hen weer enthousiast te krijgen om te leren en om ze uiteindelijk weer naar school te laten gaan. Op dit moment nemen er 40 jongeren deel aan het YoUNgLI programma. Aan het begin van 2016 zijn er 23 YoUNgLI kinderen weer gestart op een lokale school of in een onderwijsprogramma.

‘YoUNgLI’s’ behoren tot de meest kwetsbare en risicovolle jongeren in het Smokey Mountain gebied waar Young Focus werkt. Ze leven vaak op zichzelf, wat wil zeggen zonder ouders, en sommigen hebben zelf ook kinderen waar ze de verantwoordelijkheid over hebben. Ons team richt zich allereerst op het voorzien in YoUNgLI’s basisbehoeften: eten, hygiëne en gezondheid. Daarna begint ons team met het bieden van de mogelijkheid, ruimte en tijd voor onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten. Ons doel is om een visie en verlangen in de jongeren aan te wakkeren en om hen te ondersteunen in het naar school gaan of het vinden van een programma voor beroepsonderwijs.

cooking

Combat Malnutrition / Voedingsprogramma

Veel kinderen in Tondo zijn ondervoed, en daarom zorgt Young Focus voor voedzame, gezonde maaltijden voor alle kinderen in de Love2Learn en Child Care programma’s. Daarnaast wordt er ook onderwijs in voeding, gezondheid en hygiëne geboden aan alle moeders, en is er een specifieke groep van moeders die samen het Voedings Kernteam vormt en dagelijks in een op maat gemaakt trainingsprogramma meedraait.

Ongeveer 450 kinderen van het Child Care centrum en de kinderen van het Love2Learn programma ontvangen dagelijks een voedingsrijke maaltijd van Combat Malnutrition in de klas. De training voor moeders is een essentieel element van dit programma, aangezien kinderen op deze manier ook thuis voedzame maaltijden te eten krijgen en moeders meer kennis hebben van het gezond laten opgroeien van hun kinderen. Het doel van Combat Malnutrition is om ondervoeding tot een einde te brengen, gezond eten te bevorderen en moeders te trainen in het koken van gezonde maaltijden binnen hun budget van $4 US per dag voor een gezin van 4.

family care teaching

Family Care / Gezinszorg

Young Focus geeft training in gezondheid, hygiëne, gezinsplanning en opvoeding aan alle ouders van Young Focus studenten. Het betrekken van de ouders is essentieel, om hen de kennis en vaardigheden bij te brengen om hun kinderen zo goed mogelijk groot te brengen en ze te kunnen ondersteunen in hun studie. Family Care werkt met meer dan duizend families.

Ouders worden zowel individueel als in groepsverband geholpen, er wordt hen geleerd hoe belangrijk onderwijs is, er wordt hen kennis bijgebracht over het omgaan met moeilijke situaties en er wordt hen een ondersteunend netwerk geboden waar ze van kunnen profiteren. Ook als ouders hulp nodig hebben bij specifieke problemen waar ze tegenaan lopen is er begeleiding beschikbaar.

jewelry making

Tondo Creations/Fair Jewelry

Studenten krijgen les in het maken van sieraden voor verkoop, om daarmee wat geld bij te verdienen om de extra kosten tijdens hun studie (zoals eten en vervoerskosten) mee te dekken. Zelfs als studenten sponsoring ontvangen voor onderwijs is er nog steeds een risico dat ze zullen stoppen met school of hun studie aangezien ze in plaats daarvan moeten werken om hun familie financieel te helpen.

De sieradenlijn is ontworpen door een professionele kunstenaar. De producten worden online verkocht en in boetieken in Manila en omgeving. In Nederland worden de sierraden verkocht onder het merk Fair Jewelry

Per jaar draaien er ongeveer 30 studenten mee in het Tondo Creations-programma.

Zie Facebook/TondoCreations voor meer informatie!

En nu? Wat kan ik doen?

Er zijn veel manieren om kinderen die in armoede opgroeien te helpen. Klik op onderstaande link en…