Ons toegewijd team zorgt ervoor dat het hart van Young Focus klopt

De problemen

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Er is geen geld voor school en er is gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging om onderwijs prioriteit te geven. Daardoor is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Lees meer over de situatie van allerarmste families en kinderen in Tondo, Manilla

1 van de 10 Filipijnse kinderen en jongeren – in totaal zo’n 4 miljoen – gaat niet naar school (bron: Functional Literacy, Education and Mass Media Survey (FLEMMS), 2013). Dit is vooral een probleem in het Smokey Mountain-gebied waar het inkomen van een gezin van 5 personen gemiddeld $5 per dag is. Veel ouders kunnen zich het onderwijs voor hun kinderen niet veroorloven. Tegelijkertijd biedt de overheid weinig onderwijsfaciliteiten aan.

Nadat Manilla’s beruchte Smokey Mountain in 1996 werd gesloten, werden families eerst verhuisd naar nabijgelegen, tijdelijke woningen, die hier speciaal voor werden gebouwd. Zes jaar later werden ze herplaatst naar permanente woningen. De tijdelijke woningen bleven echter niet lang leeg: nu wonen er zo’n 40.000 mensen in het Smokey Mountain-gebied. Door gebrek aan goede sanitaire voorzieningen zijn de condities waarin de mensen leven verslechterd. De banen die men bezet variëren van het verzamelen van recyclebaar materiaal tot het besturen van een vuilniswagen.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

Onze oplossing

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.

Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Korte geschiedenis van Young Focus

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgericht door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

Bekijk de tijdlijn van Young Focus - van 1992 tot nu

1992 – 2007 Langzaam groeit het werk en het aantal kinderen en studenten dat we kunnen helpen. Maar de impact blijft beperkt.

2008
Young Focus International breidt zich uit en vestigt zich als een nieuwe lokale entiteit in de Filipijnen: Young Focus for Education and Development. Langzamerhand begint het haar eigen programma’s te ontwikkelen om zo een grotere impact en betere resultaten te behalen met de schoolsponsorprogamma’s. Eerst houden slechts 2 medewerkers de organisatie in Manilla draaiende. Enkele industriële panden worden gehuurd en gebruikt als Student Center met faciliteiten als een computerruimte, studieruimte en bibliotheek, workshop/klaslokalen en een kantoor voor de organisatie.

2010
Child Care Center werd gebouwd op de afvalstortplaats ‘Smokey Mountain 2’, waar ondervoede baby’s voeding en zorg krijgen.

2011
Een grote donatie uit Nederland maakt een droom werkelijkheid: eind van dat jaar huldigt Young Focus een nieuw Student Center in met vier verdiepingen met ruimte voor veel van de programma’s en kantoorruimte.

2012
Op de vuilnisbelt bouwt Young Focus een nieuw onderkomen dat kan dienen als kleuterschool en trainingsruimte voor sociale en gezondheidsprogramma’s.

2014
De lokale autoriteiten starten met de ontmanteling van ‘Smokey Mountain 2’. Mensen moeten verhuizen naar andere woonruimtes in de buurt of worden verplaatst naar een gebied net buiten Manilla. Zij mogen niet meer wonen op de vuilnisbelt, maar kunnen we afval verzamelen op nieuwe stortplaatsen. Afval recyclen en het maken van houtskool blijft voor velen waarmee Young Focus werkt een bron van inkomsten.
Met de ontmanteling van de vuilnisbelt worden de 2 centra van Young Focus ook gesloopt. In plaats daarvan kunnen we in de buurt een nieuw, groter centrum openen.

2015
Young Focus opent Youngli, een centrum voor oudere kinderen die niet meer naar school gaan en straatjongeren.

2016
Tegenover de tijdelijke woningen in het werkgebied van Young Focus kunnen we een nieuw gebouw van 3 verdiepingen aanschaffen en inrichten. Hier bieden we ruimte aan het groeiende aantal kleuters en gesponsorde studenten. Inmiddels houden veertig full-time medewerkers toezicht op de verschillende programma’s van Young Focus met een totaal van 1.020 kinderen in deze onderwijsprogramma’s.

2017
Het aantal kinderen en studenten neemt toe tot 1.654. Het stafteam telt nu 65 mensen.

Partners

 

 

 

Intracare ontwikkelt praktische en innovatieve oplossingen voor de landbouwsector. Hiermee draagt Intracare bij aan de prestaties van de agriculturele handelsgemeenschap.

Intracare is al jaren een partner van Young Focus. Daardoor kon Young Focus Fair Jewelry opzetten, Child Care PLUS (kleuterschool) verder ontwikkelen en beschikken over goede vervoersmiddelen.

De Nederlandse ngo Globewise focust op educatie en wil meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang geven tot onderwijs. Globewise en Young Focus hebben eenzelfde streven: minder bevoorrechte jeugd helpen hun persoonlijke ambities waar te maken, hun welzijn te vergroten en de maatschappij te versterken.

 

De oprichters Esther & Silvius Dornier hebben een warm hart voor educatie en runnen een stichting in Duitsland die studiebeurzen geeft aan begaafde studenten in een kostschool.

Het fonds is sinds 2014 betrokken bij Young Focus en sponsort ieder jaar een aantal leerlingen uit het Smokey Mountain-gebied van middelbare tot hogeschool.

 

 

 

Evangelische Gemeente Parousia-Almere ondersteunt Young Focus al jaren financieel en met allerhande praktische hulp.

Christelijk College Groevenbeek in Ermelo sponsort een groot aantal van onze studenten in hun loopbaan van middelbare school tot en met hbo. Ook maakte Groevenbeek jarenlang uitwisseling mogelijk: leerlingen uit Nederland maakten een studiereis naar de Filipijnen en Young Focus-studenten bezochten Nederland. Op beide groepen leerlingen had de uitwisseling een enorm positieve impact.

Milieuservice Nederland verzamelt en verwerkt afval in Nederland en werkt voortdurend aan het duurzamer maken van recycling. De link met Young Focus is snel gelegd: ook veel van onze kinderen verwerken afval. Mileuservice Nederland helpt graag om deze kinderen een betere toekomst te geven. Onder andere door voor iedere school die klant wordt, een bedrag te sponsoren aan Young Focus.

 

Overige partners

Young Focus is bijzonder dankbaar voor de samenwerking en alle vormen van steun van scholen, bedrijven en andere organisaties. Bijzondere dank gaat uit naar Shalom dienstverlening voor ondersteuning bij administratie en kantoorfaciliteiten.