Uw basisschool heeft misschien interesse in het lespakket van Young Focus. Wij helpen kinderen in de sloppenwijken van Manilla, Filipijnen om naar school te gaan. Ons lespakket helpt Nederlandse kinderen zich voorstellen hoe leeftijdgenootjes leven.

Zelfde leeffase, maar een heel ander leven.

Kinderen uit de armste wijken van Manilla gaan niet naar school. Ze wonen op een vuilnisbelt, zoeken naar bruikbare spullen om te kunnen verkopen. Ze leven vaak zonder genoeg eten, zonder trendy kleding, zonder iPad of smartphone.

Ons lespakket helpt Nederlandse kinderen zich voorstellen hoe hun leeftijdgenootjes leven in de sloppen van Manilla.

Meer over Young Focus

De allerarmste gezinnen in Manilla leven van het verzamelen en recyclen van vuilnis. Dit levert nauwelijks iets op waardoor kinderen vaak ook moeten werken. Dan is er nog steeds nauwelijks voldoende voor een dagelijkse maaltijd, laat staan voor onderwijs.

Young Focus stimuleert kinderen naar school te gaan en coachen hen in hun intellectuele, sociale en geestelijke ontwikkeling. Schooljaar 2018-19 begeleiden we 1.100 kinderen en hun ouders.

De Young Focus-aanpak onderscheidt zich al 10 jaar door directe, persoonlijke begeleiding en een programma die leerlingen en studenten voorbereidt op hun toekomst. Daarnaast beïnvloeden we context van onze leerlingen door cursussen voor ouders en het bestrijden van ondervoeding.

We doen ons werk in navolging van Jezus en is gebaseerd op zijn voorbeeld en onderwijs over de zorg voor armen. Onze sponsorprogramma’s geeft hen en de lokale gemeenschap een nieuwe toekomst!

Onze programma’s:

ChildCarePLUS Consultatiebureau voor moeders van baby’s en kleuterschool (PLUS)
Schoolsponsor-
programma
Sponsoring en coaching van leerlingen en studenten in het basis-, middelbaar en beroepsonderwijs
Love2Learn Helpt kinderen die niet (meer) naar school gaan, meestal door armoedeproblemen
Youngli Onderwijs en hulp aan jongeren die nog niet naar school gaan (vaak lijmsnuivers)
Gezinszorg Verbeteren welzijn van families: voorlichting en training over goed ouderschap, gezondheid en omgaan met problemen die veelal door armoede zijn veroorzaakt.
Voedings-
programma
Dagelijkse maaltijd voor ondervoede kinderen. En het team om voorlichting over voeding en koken te geven aan de lokale gemeenschap.

Het Young Focus-lespakket bestaat uit opdrachten die de leerlingen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw kunnen uitvoeren tijdens lessen muziek, handvaardigheid en wereldoriëntatie. Interessante filmpjes en quizzen wisselen de opdrachten af om de kinderen meer te leren over de Filipijnen.

Het lespakket is samengesteld in samenwerking met leerkrachten uit het basisonderwijs.

Name *

Email *

Presentatie – Een van onze vrijwilligers, die recent in Manilla geweest is, kan komen vertellen over de leerlingen in het Smokey Mountain-gebied en hoe het leven er daar aan toegaat. Maak een afspraak door ons te bellen of te mailen!

Bezoek uit Manilla – In 2019 wil Young Focus weer met een aantal leerlingen uit Manilla Nederland bezoeken. Een bezoek vorig jaar aan de bovenbouw van een basisschool werd positief ervaren. Heeft u interesse? Mail ons dan!

Nieuwe items voor het lespakket – We gaan het lespakket actualiseren. Blijf op de hoogte van vernieuwingen aan het lespakket.

Heeft u ideeën voor het pakket? Stuur een e-mail naar Eline: eline@youngfocus.nl.

Ontvang als eerste nieuwe versies van het lespakket

* verplicht